Om oss

Tannlege Nordblom - Lillehammer

Om oss

Tenner hele livet!

Heller en liten tannklinikk enn “kjede-“lig!
 
Johan Nordblom, tannlege. Utdannet ved Lunds Universitet, 1995. Spesialkompetanse i implantatprotetikk, Bergen 2006. Dette betyr at jeg har godkjennelse til å utføre implantatprotetisk behandling med trygdestønad. Medlem SAED, Scandinavian Academy for Esthetic Dentistry. Medlem NOSMED, Norsk Odontologisk Søvnmedisinforening, virker for tverrfaglig samarbeid innen helsesektorn for behandling av pasienter med snorking og søvnapné (pustestopp i søvnen). Arbeidet med CAD-CAM fremstilte kroner siden februar 2007.
 
Tidligere instruktørtannlege ved tannlegeutdanningen ved Oslo Universitet. Spesialinteresse: tannhelse, minimalt invasiv behandling, søvnapné.
 
Elisabeth Duvier Nordblom. Vår konsult. Spesialsykepleier onkologi samt helsesøster. Mangårig erfaring fra helsetjenesten. Arbeidet i klinikken siden 2003. Spesialinteresse: pasientomsorg, akuttsykepleie, smertelindring, hygiene.