Velkommen til

Tannlege Nordblom
Det viktigste du gjør med dine tenner er det du gjør hver dag. Det vil si at du pusser tennene, helst to ganger om dagen og bruker noe for å holde rent mellom tennene.
 
For deg som er yngre og har tett mellom tennene og tannkjøtt som går opp mellom tennene, er det best å bruke tanntråd.
 
Kvelden er den viktigste tidspunktet for godt renhold. Dessuten er det viktig å bruke fluortannkrem og å passe på sukker- og syreinntaket.
 
Vi ønsker å være til stede for å hjelpe deg å ta vare på tennene hele livet. Voksne i alle aldere går hos oss. Vi har lang erfaring fra tannhelsefaget og helsetjenesten.

Vi er:

Heller en liten tannklinikk enn “kjede-“lig!
 
Johan Nordblom, tannlege. Utdannet ved Lunds Universitet, 1995. Spesialkompetanse i implantatprotetikk, Bergen 2006. Dette betyr at jeg har godkjennelse til å utføre implantatprotetisk behandling med trygdestønad. Medlem SAED, Scandinavian Academy for Esthetic Dentistry.
 
Medlem NOSMED, Norsk Odontologisk Søvnmedisinforening, virker for tverrfaglig samarbeid innen helsesektorn for behandling av pasienter med snorking og søvnapné (pustestopp i søvnen). Arbeidet med CAD-CAM fremstilte kroner siden februar 2007.
 
Tidligere instruktørtannlege ved tannlegeutdanningen ved Oslo Universitet. Spesialinteresse: tannhelse, minimalt invasiv behandling, søvnapné.
 
Elisabeth Duvier Nordblom. Vår konsult. Spesialsykepleier onkologi samt helsesøster. Mangårig erfaring fra helsetjenesten. Arbeidet i klinikken siden 2003. Spesialinteresse: pasientomsorg, akuttsykepleie, smertelindring, hygiene.
”Vårt høyeste mål er å stadig arbeide for at våre pasienter får behandling av beste kvalitet i en atmosfære av gjensidig tillit og respekt for hverandre.
 
Vi tror at dette er oppnåelig ved å bruke velprøvd erfaring, anerkjent vitenskap og ekte empati og engasjement i møte med pasienten.
 
Vi spiller på lag med pasientene for å møte deres behov og opplevelse av god helse for hele livet.”